Máy đo huyết áp

Máy đường huyết

Máy khí dung

Nhiệt kế

Giảm giá!
Original price was: 10,500,000₫.Current price is: 9,500,000₫.
Giảm giá!
Original price was: 2,800,000₫.Current price is: 2,600,000₫.
Giảm giá!
Original price was: 1,500,000₫.Current price is: 1,400,000₫.
Giảm giá!
Original price was: 8,500,000₫.Current price is: 7,000,000₫.
Giảm giá!
Original price was: 27,000,000₫.Current price is: 21,500,000₫.
Giảm giá!
Original price was: 25,000,000₫.Current price is: 22,000,000₫.
Giảm giá!
Original price was: 22,000,000₫.Current price is: 20,000,000₫.
Giảm giá!
Original price was: 1,650,000₫.Current price is: 1,550,000₫.
Giảm giá!
Original price was: 2,200,000₫.Current price is: 2,100,000₫.
Giảm giá!
Original price was: 12,000,000₫.Current price is: 11,500,000₫.
Giảm giá!
Original price was: 2,800,000₫.Current price is: 2,500,000₫.
Giảm giá!
Original price was: 16,000,000₫.Current price is: 15,500,000₫.
Giảm giá!
Original price was: 17,000,000₫.Current price is: 16,000,000₫.
Giảm giá!
Original price was: 8,500,000₫.Current price is: 8,000,000₫.
Giảm giá!
Original price was: 8,000,000₫.Current price is: 7,000,000₫.
Giảm giá!
Original price was: 7,500,000₫.Current price is: 6,500,000₫.